Uwaga, uwaga !!!

Szanowni Rodzice, informujemy, że UCHWAŁA NR LXXI/1300/VIII/2022 RADY MIASTA POZNANIA Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2022 r. wprowadza zmiany w odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. “Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu”. Dotychczasowa stawka 1 zł zmienia się zatem na 1,14 zł od 1 listopada 2022 r.ż

O nas

Przedszkole nr 129 im. ,,Małych Przyjaciół”

Kontakt

Przedszkole nr 129 im. ,,Małych Przyjaciół”

adres: Os. Przyjaźni 135, 61- 687 Poznań tel. 61-8-200-672 email: przedszkole.129@wp.pl
Skip to content