Przedszkole 129

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Logopedia

Prowadzona jest po wykonaniu przesiewowych badaniach wad wymowy. Zajęcia prowadzone są indywidualnie w formie zabawy, gier, wierszyków, ćwiczeń gimnastycznych mających na celu w zabawowy sposób przedstawić dzieciom sposób ułożenia aparatu artykulacyjnego. Poprawienie koordynacji i umiejętności grafomotorycznych. Zajęcia prowadzone są przez Panią Krystynę dla dzieci 5 i 6 letnich . Niezbędne jest, aby rodzice wykonywali polecone przez logopedę ćwiczenia z dziećmi codziennie w domu, gdyż systematyczna praca jest kluczem do sukcesu w terapii.

Pedagog specjalny

Zajęcia pedagoga specjalnego w naszym przedszkolu są zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić szereg istotnych celów, które pomagają dzieciom w osiągnięciu pełnego potencjału rozwoju. Oto główne cele tych zajęć: 1. Wsparcie Indywidualnych potrzeb dzieci: Pedagog specjalny dokładnie analizuje indywidualne potrzeby każdego dziecka, co pozwala na dostosowanie strategii edukacyjnych i terapeutycznych do tych potrzeb. 2. Rozwijanie umiejętności kognitywnych: Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, myślenia, rozumienia, rozwiązywania problemów oraz zdobywania wiedzy, aby umożliwić dziecku skuteczniejszą naukę. 3. Rozwijanie umiejętności społecznych: Poprzez wspieranie integracji społecznej i komunikacji, pedagog specjalny pomaga dzieciom w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami oraz rozwijaniu umiejętności współpracy i konfliktów rozwiązywania. 4. Zapobieganie i wsparcie w rozwiązywaniu trudności: Pedagog specjalny jest gotowy do reagowania na ewentualne trudności w nauce czy zachowaniu, oferując odpowiednie wsparcie oraz strategie zaradcze. 5. Wspieranie inkluzji: Pedagog specjalny jest kluczowym członkiem zespołu, który dąży do inkluzji wszystkich dzieci, niezależnie od ich zdolności czy potrzeb. Współpracuje z nauczycielami, aby dostosować środowisko nauczania i zapewnić, że każde dziecko ma równe szanse na rozwój. 6. Współpraca z Rodzicami: Pedagog specjalny angażuje rodziców w proces wsparcia i rozwoju swojego dziecka, dostarczając im wskazówek, informacji i narzędzi, które pomogą im wspierać edukację dziecka także w domu. Cele zajęć pedagoga specjalnego w naszym przedszkolu są zawsze oparte na indywidualnych potrzebach dziecka, przy zachowaniu zasady, że każde dziecko ma prawo do wsparcia i edukacji dostosowanej do jego unikalnych możliwości. Nasz pedagog specjalny pracuje w duchu zaangażowania i empatii, aby pomóc każdemu dziecku osiągnąć sukces w szyty na własną miarę.

Zajęcia terapeutyczne - terapia integracji sensorycznej

To przemyślane zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniami lub opiniami Poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wymagającymi zakwalifikowanymi do takiej formy pomocy. Zajęcia są precyzyjnie dobrane dla objętego nimi dziecka ćwiczenia przybierające formę wesołej zabawy. Celem jest wywołanie odpowiednich reakcji sensorycznych dziecka. Na zajęciach integracji sensorycznej wykorzystywanych jest wiele sprzętów rehabilitacyjnych jednocześnie bardzo atrakcyjnych dla dzieci. Podczas terapii dzieci uczą się łączyć wszystkie swoje zmysły i wykorzystywać je razem, odpowiednio reagując na bodźce. Zajęcia te wspierają codzienne funkcjonowanie dziecka, jego intelektualny, społeczny i emocjonalny rozwój. Dzięki zajęciom kształtowana jest pozytywna samoocena dziecka i motywacja. Zajęcia prowadzone są przez panią Hanię.

Dyżury specjalistów

Logopeda

Konsultacje dla rodziców odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca 15:30-16:30 po uprzednim umówieniu się lub na zaproszenie specjalisty.

Zajęcia terapeutyczne - terapia integracji sensorycznej

Konsultacje dla rodziców odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca 8:00-8:30. Na spotkanie należy się wcześniej umówić .

Pedagog specjalny

Konsultacje dla rodziców odbywają się w czwartki o 15:00-16:00 po uprzednim umówieniu się lub na zaproszenie specjalisty.

Psycholog

Konsultacje dla rodziców odbywają się: drugi wtorek miesiąca, w godzinach: 7:30-8:30, czwarta środa miesiąca, w godzinach 16:00-17:00 Na spotkanie należy się wcześniej umówić . Kontakt mailowy: psycholog@przedszkole129.pl

Skip to content