Przedszkole 129

Plan daltoński

“Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno.”
Helen Parkhurst, motto edukacji daltońskiej

Od 2017 roku jesteśmy certyfikowanym Przedszkolem Daltońskim

Helen Parkhurst oparła swój plan edukacyjny na czterech głównych zasadach:

Odpowiedzialność  której nasze przedszkolaki uczą się już od samego początku. Daje im ona ogromną radość, wyzwala poczucie wolności i sprawia, że ich samoocena rośnie bardzo wysoko. Stają się oni „małymi” ekspertami.
Samodzielność natomiast pobudza w nich motywację do dalszych działań, kształtuje mechanizmy radzenia sobie z niepowodzeniami. Nasze przedszkolaki z czasem bez pomocy odnajdują sposoby radzenia sobie z trudnościami. Samodzielna praca bardzo dobrze działa na poczucie ich wartości, przez co z chęcią podejmują aktywne działania. Przejawia się to planowaniem i wykonywaniem zadań samodzielnie. By skutecznie rozwijać w dzieciach samodzielność większość spraw organizacyjnych jest zwizualizowana , zobrazowana tak aby ułatwić dziecku samodzielne osiągnięcie czy rozwijanie  umiejętności w myśl zasady

„Nie rób za mnie nic co potrafię zrobić sam”
Współpraca Pozwala naszym przedszkolakom na poznawanie wartości drugiego człowieka, poszerza
 i otwiera nowe horyzonty, wzbogaca je o wzajemny szacunek i akceptację. Wyzwala potrzebę  komunikacji oraz wypracowania wspólnego rozwiązania, kompromisu.

Refleksja nad własnymi działaniami to ocena swoich osiągnięć i postępów, pochylenie się nad swoją pracą
czy zachowaniem. Jest to niezwykle ważne ponieważ daje dziecku możliwość wskazania swoich mocnych i słabych stron.

Koordynatorzy Planu Daltońskiego – Paulina Kozłowska

Skip to content