Przedszkole 129

Opłaty

Naliczanie i rozliczanie opłat odbywa się za pomocą platformy iPrzedszkole, do której rodzic otrzymuje unikatowe hasło i login. Opłaty pobierane są ,,z dołu”, za faktyczny czas pobytu.

Należności rodzic wpłaca na odpowiednie konta do 10-tego dnia danego miesiąca.

Stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł i jest naliczana w momencie zarejestrowania przyjścia dziecka do przedszkola.

Wysokość opłat z tyt. pobytu w przedszkolu reguluje UCHWAŁA NR XXXIX/679/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-xxxix-679-vii-2016-z-dnia-2016-12-13,65508/

Ulgi przysługujące z tyt. pobytu są naliczane wyłącznie na podstawie oświadczenia/ wniosku rodzica dostarczonego do sekretariatu najpóźniej do 10-tego dnia miesiąca od którego ma być uwzględniona obniżka.

Skip to content