Przedszkole 129

Opłaty

Naliczanie i rozliczanie opłat odbywa się poprzez platformę iPrzedszkole, do której każdy rodzic otrzymuje unikatowe hasło i login. Opłaty pobierane są ,,z dołu”, czyli za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu w poprzednim miesiącu.

Opłaty za pobyt w przedszkolu rodzic wpłaca na dwa różne konta do 10. dnia danego miesiąca.

  1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu. Wysokość opłat z tytułu pobytu w przedszkolu reguluje UCHWAŁA NR LXXI/1300/VIII/2022RADY MIASTA POZNANIA https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lxxi-1300-viii-2022-z-dnia-2022-09-20,88566/
  2.  Opłata za żywienie.   Stawka żywieniowa wynosi 11,00 zł   dziennie i jest naliczana w momencie zarejestrowania przyjścia dziecka do przedszkola.

*Ulgi przysługujące z tytułu pobytu są naliczane wyłącznie na podstawie oświadczenia/wniosku rodzica dostarczonego do sekretariatu najpóźniej do 10. dnia miesiąca, od którego ma być uwzględniona obniżka.

Skip to content