Przedszkole 129

Zabawy z Krakowską

Metoda Krakowska

W naszym przedszkolu przygotowując dzieci do nauki czytania, pracujemy wykorzystując metodę krakowską. Codziennie dzieci uczestniczą w licznych aktywnościach  w formie zabawowo- zadaniowej, wykorzystując atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz samodzielnie tworzone przez nauczycieli materiały mające na celu wczesną naukę czytania sylabami. Dzieci układają historyjki obrazkowe, sekwencje, kategoryzują, grają w dobble, manipulują najpierw samogłoskami , a na dalszym etapie sylabami, wykonują ćwiczenia utrwalające na kartach pracy. Działania nauczycieli nakierowane są na usprawnianie funkcji prawej i lewej półkuli  mózgu, ćwiczenia małej i dużej motoryki oraz eliminowanie zagrożeń związanych z dysleksją. Przedszkolaki  zgodnie z założeniami metody poznają samogłoski i sylaby, bawią się w powtarzanie, rozpoznawanie i nazywanie ich. Wszystkim tym działaniom towarzyszy miła atmosfera zabawy oraz akceptacja indywidualnych osiągnięć dziecka. Wśród dzieci zauważyć można codzienną pomoc i wykorzystanie przez nich zabaw w czasie swobodnej aktywności co raduje nas za każdym razem.

Koordynator Metody Krakowskiej – Jolanta Pacyńska

Skip to content