Przedszkole 129

Organizacja roku szkolnego

Przedszkole jest placówka nieferyjną , co oznacza, że pracujemy przez 10 miesięcy od września do czerwca .

W wakacje , przedszkole jest zamknięte przez jeden miesiąc . W tym czasie trwają w nim prace remontowe, których nie da się przeprowadzić podczas pobytu dzieci w przedszkolu .

W roku szkolnym 2022/2023 w związku z prowadzonymi remontami w sierpniu placówka będzie nieczynna.  Dyżury w ty okresie pełnią przedszkola nr 131 oraz 140

Na czas dyżuru obowiązują odrębne zapisy we wskazanym przez organ prowadzący terminie .

Podczas dyżuru dzieci przebywają w grupach mieszanych.

Skip to content