Przedszkole 129

Organizacja roku szkolnego

Przedszkole jest placówka nieferyjną , co oznacza, że pracujemy przez 10 miesięcy od września do czerwca .

W wakacje , przedszkole jest zamknięte przez jeden miesiąc . W tym czasie trwając w nim prace remontowe, których nie da się przeprowadzić podczas pobytu dzieci w przedszkolu .

W roku szkolnym 2021/2022 remonty są planowane na miesiąc lipiec . Ostateczny czas trwania zamknięcia przeszkolą na okres remontów zatwierdza organ prowadzący do 20 lutego .

W miesiącu sierpniu przedszkole będzie miało dyżur wakacyjny .

Na czas dyżuru obowiązują odrębne zapisy we wskazanym przez organ prowadzący terminie .

Podczas dyżuru dzieci przebywają w grupach mieszanych.

Skip to content