Przedszkole 129

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia finansowane z budżetu placówki :

Rytmika

Technika wychowania muzycznego, która kształtuje kulturę muzyczną i słuch dziecka. To różnego rodzaju ćwiczenia muzyczno-ruchowe, wspierające także rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny. Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne. Prowadzącym zajęcia z rytmiki jest pani Agnieszka Dolata.

Skip to content