Przedszkole 129

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia finansowane przez budżet:

Logopedia

Prowadzona jest po wykonaniu przesiewowych badaniach wad wymowy. Zajęcia prowadzone są indywidualnie w formie zabawy, gier, wierszyków, ćwiczeń gimnatycznych mających na celu w zabawowy sposób przedstawić dzieciom sposób ułożenia aparatu artykulacyjnego, poprawienie koordynacji i umiejętności grafomotorycznych. Zajęcia prowadzone są przez Panią Krystynę w każdy poniedziałek i wtorek od 10:30 do 15:30. Ważne jest , aby rodzice wykonywali polecone przez logopedę ćwiczenia z dziećmi codziennie w domu gdyż systematyczna praca jest kluczem do sukcesu w terapii.
Konsultacje dla rodziców odbywają uprzednim umówieniu się poprzez zeszyt spotkań znajdujący się w holu przedszkola.

Terapia ruchowa - terapia integracji sensorycznej

To przemyślane i bardzo precyzyjnie dobrane dla objętego nimi dziecka ćwiczenia przybierające formę wesołej zabawy. Celem jest wywołanie odpowiednich reakcji sensorycznych dziecka. Na zajęciach integracji sensorycznej wykorzystywanych jest wiele sprzętów rehabilitacyjnych jednocześnie bardzo atrakcyjnych dla dzieci. Podczas terapii dzieci uczą się łączyć wszystkie swoje zmysły i wykorzystywać je razem, odpowiednio reagując na bodźce. Zajęcia te wspierają codzienne funkcjonowanie dziecka, jego intelektualny, społeczny i emocjonalny rozwój. Dzięki zajęciom kształtowana jest pozytywna samoocena dziecka i motywacja. Zajęcia prowadzone są przez panią Hanię.


Zajęcia finansowane przez budżet i dobrowolnie przez
Radę Rodziców:

Rytmika

Technika wychowania muzycznego, która kształtuje kulturę muzyczną i słuch dziecka. To różnego rodzaju ćwiczenia muzyczno-ruchowe, wspierające także rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny. Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne. Prowadzącym zajęcia z rytmiki jest pani Agnieszka Dolata.


Zajęcia finansowane dobrowolnie przez Radę Rodziców:

Język angielski

Kraina Baśni jest programem nauczania języka angielskiego, który w sposób bardzo przybliżony do warunków naturalnych niejako zanurza dzieci w świecie obcego języka. Dzięki temu, że uczymy przez adaptacje bajek i baśni robimy to w sposób angażujący dziecko, ciekawy dla niego i jednocześnie wykorzystujący bardzo dobrze naturalne mechanizmy przyswajania języka na tym etapie. Zajęcia są sfinansowane z dobrowolnych składek w ramach Rady Rodziców. Prowadzącym zajęcia z j. angielskiego jest pani Paulina Wnuczko

Skip to content