Przedszkole 129

Praca placówki 31.10.2022r. (poniedziałek)

Praca placówki 31.10.2022r.

W bawialni znajdują się listy obecności dzieci. Prosimy o jak najszybsze wypełnienie listy obecności. 

Skip to content