Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla rodziców nowo przyjętych dzieci,  które odbędzie się 29.08.2022 o godzinie 15:30. ( na spotkanie rodzice przychodzą bez dzieci)

Adaptacja dla dzieci 3letnich odbędzie się 30.08.2022 o godzinie 09:00

1. Dzieci udadzą się na zabawę do sali z nauczycielami, a rodzice pozostaną na spotkaniu w bawialni.
2. WAŻNE!!!  Prosimy, aby dzieci miały obuwie na zmianę.

Z wielką niecierpliwością czekamy na spotkanie z nowoprzyjętymi dziećmi i ich rodzicami.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZOSTAŁA WYWIESZONA W PRZEDSZKOLU.

JEDNAKŻE NIE JEST TO JEDNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2022/2023 przez rodziców/opiekunów prawnych odbywa się drogą elektroniczną poprzez system NABÓR (opcja dla rodziców zarejestrowanych, którzy wypełnili wniosek przez system Nabór)

  • lub złożenie wypełnionego ręcznie dokumentu w placówce (opcja dla rodziców, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne w formie pisemnej)

Instrukcja oraz dokument do pobrania http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole

Przyjmowanie pisemnego Potwierdzenia

woli zapisu dziecka do przedszkola

w terminie 13.04.2022 r. do 19.04.2022 r. w godzinach 7:30 – 15:30

Brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.