Przedszkole 129

Rekrutacja

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZOSTAŁA WYWIESZONA W PRZEDSZKOLU.

JEDNAKŻE NIE JEST TO JEDNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2022/2023 przez rodziców/opiekunów prawnych odbywa się drogą elektroniczną poprzez system NABÓR (opcja dla rodziców zarejestrowanych, którzy wypełnili wniosek przez system Nabór)

  • lub złożenie wypełnionego ręcznie dokumentu w placówce (opcja dla rodziców, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne w formie pisemnej)

Instrukcja oraz dokument do pobrania http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

Przyjmowanie pisemnego Potwierdzenia 

woli zapisu dziecka do przedszkola 

w terminie 13.04.2022 r. do 19.04.2022 r. w godzinach 7:30 – 15:30Brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.

Skip to content