Przedszkole 129

Zobacz co nowego

u Delfinów!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w kwietniu :

Dziecko:
 • poznaje nowe wartości „wiara w siebie” i „mądrość”;
 • rozwija koncentrację uwagi i słuchanie ze zrozumieniem;
 • bierze udział w obchodach grupowego „Dnia Marchewki”;
 • doskonali umiejętność formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji i badań,
 • rozwija umiejętności taneczne i poczucie rytmu;
 • poszerza wiadomości o pojęciu „teatr”;
 • poznaje cechy baletu i opery;
 • używa zwrotów grzecznościowych: „proszę, dziękuję, przepraszam”;
 • rozpoznaje pojemniki do segregowania odpadów i właściwie z nich korzysta;
 • zna zasady kulturalnego zachowania się w lesie;
 • jest wrażliwe na potrzeby otaczającej przyrody;
 • poznaje znaczenie literatury w życiu człowieka;
 • rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat;
 • poznaje księgarnię oraz bibliotekę, ich funkcje oraz zawód bibliotekarki/bibliotekarza;
 • próbuje dokładnie wykonywać prace plastyczne;
 • poznaje wybrane utwory z kanonu literatury dziecięcej;
 • próbuje rozpoznawać i nazywać emocje;
 • ćwiczy cierpliwość podczas czekania na swoją kolej;
 • doskonali umiejętność przeliczania i stosowania liczebników porządkowych;
 • doskonali umiejętność klasyfikacji ze względu na jedną cechę;
 • poszerza swoje wiadomości na temat symboli narodowych;
 • śpiewa hymn polski;
 • uczestniczy w obchodach grupowego Dnia Książki;
 • bierze udział w warsztatach literackich w księgarni „z Bajki”;

Co i kiedy u Delfinów:

04.04 –  Dzień Marchewki. Prosimy o pomarańczowy strój oraz przyniesienie jednej marchewki;

22.04 – wycieczka do księgarni „z Bajki” – warsztaty literackie, wyjście o godzinie 9.30.

23.04 – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Dzień Marchewki

Dzień Kobiet 8 marca

Wycieczka do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Poznaniu

Dzień Dinozaura

Dbamy o zdrowie

Dzień w przedszkolu

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Dzień Kubusia Puchatka

Spotkanie z policjantem

Bal karnawałowy

Piernikowanie

Mikołajki

Dzień Misia

Wyprawa terenowa.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Projekt "DYNIA"

Obchody Dnia Niepodległości

Dzień postaci z bajek

Dzień Mycia rąk

Kąciki Freblowskie

Bal jesienny

Dzień Chłopaka

Skip to content