Przedszkole 129


Zobacz co nowego

u Tygrysów!

Cele, które zamierzamy osiągnąć podczas realizacji  projektu ,,Zioła”: 

 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych roślin leczniczych w naturalnym środowisku;
 • rozbudzanie wśród dzieci ciekawości poznawczej
 • poznanie lokalnych ekosystemów i rozumienie bogactwa przyrody
 • praktyczne wykorzystanie wiedzy o ziołach
 • kształtowanie szacunku wobec przyrody
 • tworzenie warunków samodzielnego poznawania rzeczywistości  przyrodniczej poprzez obserwowanie i

eksperymentowanie

 • zdobycie wiedzy, która może być wykorzystana w codzienności
 • zainteresowanie tematem zdrowia i leczeniem
 • poznanie działania leczniczego poznanych ziół
 • odzwierciedlenie spostrzeżeń w formie plastycznej
 • doskonalenie umiejętności formułowania pytań
 • kształtowanie umiejętności dyskutowania
 • rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności
 • nabywanie umiejętności wnioskowania oraz kształtowania myślenia przyczynowo-skutkowego
 • kształtowanie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności

 

Aktywny udział w projekcie da dzieciom szansę wykazania się, zaprezentowania swoich mocnych stron, ale również odkrycia obszarów, w których nie czują się mocni!!!           

Mamusie ugoszczone , Tygryski zachwycone ♥️

Oregano w pizzy nam smakowało 🙂

Drodzy Rodzice. Z związku z awarią serwera, niestety zdjęcia wcześniej dodane, zostały utracone. Nowe zdjęcia będą dodawane na bieżąco. Przepraszamy.

Tak Tygrysy brykały, gdy w Puszczykowie Święto Deszczu miały.

Spotkanie z Panią Leśnik: "Porozmawiajmy o kleszczach"

MAJ:
Projekt "Zioła"

Podsumowanie tygodnia flagi Polski i innych symboli narodowych.

Przez zabawy w ogrodzie rozwijamy równowagę , koordynację , relacje społeczne.

Wycieczka do ogrodów sensorycznych w zaprzyjaźnionym przedszkolu w Wirach.

Wycieczka do Ogrodu Ekologicznego "Gładysiaków"

Kodujemy z tablicą interaktywną

Skip to content