Przedszkole 129

Zobacz co nowego

u Przyrodników

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Dziecko:

 • Integruje się z grupą rówieśniczą
 • Wymienia imiona kolegów i koleżanek z grupy
 • Zwiedza salę, poznaje w niej umieszczone kąciki, nazywa znajdujące się w niej zabawki, zna zasady korzystania
 • Wykonuje zadania zgodne z instrukcją daltońską
 • Potrafi zgodnie bawić się z grupą
 • Rozpoznaje zmiany zachodzących w przyrodzie związane z jesienią, obserwuje otoczenie
 • Nazywa zwierzęta przedstawione na ilustracji, stara się opowiadać całym zdaniem
 • Uczy się piosenek i pląsów
 • Rozwija mowę poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe
 • Klasyfikuje według jednej cechy
 • Uważnie słucha utworów literackich
 • Aktywnie uczestniczy w obchodach Dnia Przedszkolaka
 • Bezpiecznie korzysta z urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym

Dzień Chłopaka

Dzień Przedszkolaka na sportowo.

Skip to content