Przedszkole 129

Zobacz co nowego

u Poszukiwaczy Skarbów!

Zamierzenia dydaktyczno –wychowawcze na miesiąc maj
– przypomnienie i utrwalenie polskich symboli narodowych;
– kształtowanie postawy patriotycznej oraz szacunku dla w/w symboli;
– utrwalenie znajomości własnego adresu – miasto, ulica, numer domu;
– rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”;
– zapoznanie z charakterystycznymi budowlami, pomnikami swojego
miasta;
– konstruowanie budowli miejskich z klocków różnego rodzaju;
– zapoznanie z pojęciami blok, osiedle, dom jednorodzinny;
– zapoznanie z legendą dotyczącą powstania nazwy miasta Warszawy;
– rozpoznawanie / opisywanie herbu Warszawy;
– wdrażanie do uważnego słuchania treści utworu literackiego;
– podejmowanie prób wypowiadania się na temat usłyszanej treści;
– kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
– zapoznanie z legendami i symbolami kilku polskich miast;
– doskonalenie słuchu fonematycznego;
– formułowanie życzeń dla mamy i taty;
– rozwijanie sprawności manualnej oraz wrażliwości estetycznej;
– podejmowanie prób rysowania postaci ludzkiej z zaznaczeniem
wszystkich jej elementów;
– dostrzeganie podobieństwa w rysach twarzy, kolorze oczu i włosów
dzieci i rodziców;
– doskonalenie umiejętności przeliczania;
– poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt: Zapoznanie z charakterystycznymi
zmianami w przyrodzie w zależności od pory roku w toku bezpośredniej i pośredniej
obserwacji:
– poznawanie zmysłowe kwiatów – wąchanie, dotykanie, określanie kolorów,
– poznanie środowiska w jakim żyją (np. łąka)

Dzień Czekolady:

Zwiedzamy Szkołę Podstawową nr 66

Wiosna:

Andrzejki:

Jesienne harce:

Dzień Pluszowego Misia:

Skip to content