Przedszkole 129

Zobacz co nowego

u Motyli!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grudniu :

DZIECKO:
• wypowiada się pełnym zdaniem
• posługuje się w mowie poprawnymi formami gramatycznymi i
artykulacyjnymi
• prawidłowo wybrzmiewa wprowadzane głoski na początku słów
• próbuje wysłuchiwać głoski w środku i na końcu słów
• uważnie przygląda się ilustracjom wyszukując szczegóły, podobieństwa
i różnice
• przelicza elementy i obiekty w różnych sytuacjach edukacyjnych i
codziennych, stosuje liczebniki główne i porządkowe
• rozpoznaje i nazywa figury geometryczne
• myśli, kojarzy, wnioskuje, rozwija wątki przyczynowo – skutkowe
• odwzorowuje rysunki i schematy, np. wzdłuż osi pionowej
• interesuje się zjawiskami przyrodniczymi
• poznaje litery : „k, K” oraz „y Y”
• poznaje cyfry : „4” oraz „5”
• wykonuje ozdoby świąteczne i poznaje świąteczne tradycje
• określa cechy wielkościowe różnych przedmiotów
• wykonuje zadania wg podanego kodu np. kolorystycznego
• doświadcza pozytywnych wrażeń i uczuć związanych z okresem
okołoświątecznym
• uczestniczy w imprezach przedszkolnych, np. „Barbórka”, „Mikołajki”,
„Warsztat artystyczny z okazji świąt”, „Wigilia przedszkolna”
• śpiewa zimowe piosenki, kolędy i recytuje świąteczny wiersz
• korzysta z rekreacji na powietrzu i zajęć ruchowych w sali

Co i kiedy u Motyli :

Tematy kompleksowe:
• „Nadchodzi zima”
• „Przygotowania do świętowania”
• „Wesołych świąt!”
Wprowadzane wartości:
• troskliwość
• współpraca
• tradycje świąteczne

Mikołajki

Wycieczka do Traperskiej Osady

Dzień Przedszkolaka na sportowo.

Skip to content