28.09.2020 – Wrzesień w Delfinach

Powrót do przedszkola po wydarzeniach z ubiegłych miesięcy był dla dzieci czymś długo wyczekiwanym. Na początku września integrowaliśmy się podczas wspólnych zabaw zarówno w sali, jak i na placu przedszkolnym. Każdy dzień w przedszkolu był wesoły i ciekawy, przynosił coś nowego. Wspólnie poznawaliśmy znaki drogowe, znamy również podstawowe zasady ruchu drogowego. Zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej wspólnie z dziećmi zorganizowałyśmy cztery kąciki: kącik darów, kącik twórczy, kącik badawczy i kącik gospodarczy, które wyposażone zostały w różnorodne materiały i akcesoria zachęcające dzieci do podejmowania samodzielnej aktywności. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i zabawach dydaktycznych, które pozwalały na zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności.