CZĘŚĆ I

 • Kontakty indywidualne z rodzicami dziecka
 • Czynności i zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań
 • Praca stymulująco- wyrównawcza (indywidualna lub w małych zespołach)
 • Ćwiczenia i zabawy utrwalające
 • Korzystanie wg potrzeb z kącików relaksacyjnych
 • Pomoc dzieci w przygotowaniu materiałów do zajęć
 • Czynności porządkowo- gospodarcze
 • Zabawy i ćwiczenia poranne
 • Zabiegi higieniczne
 • Śniadanie

 CZĘŚĆ II

 • Zajęcia, zabawy, spacery, wycieczki, kontakty okolicznościowe, uroczystości związane   z realizacją ustalonych w planach zajęć celów. Różne formy relaksu
 • Zajęcia i sytuacje edukacyjne zgodne z potrzebami dziecka
 • Prace porządkowo- gospodarcze
 • Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy dowolne z elementami rozwijania sprawności    fizycznych
 • Zabiegi higieniczne
 • II śniadanie

CZĘŚĆ III

 • Różne formy relaksu- leżakowanie, słuchanie muzyki, bajek
 • Ćwiczenia i zabawy utrwalające, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, logopedyczne organizowane przez nauczycielkę i podejmowane z inicjatywy dzieci
 • Prace porządkowe i zabiegi higieniczne
 • Pomoc w przygotowaniu środków dydaktycznych i materiałów na dzień następny
 • Praca wyrównawcza, indywidualna lub w małych zespołach
 • Zabiegi higieniczne
 • Obiad
 • Kontakty z rodzicami
 • Zabawy swobodne
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym