Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z dwóch części:

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

  • 6:00 – 08:00 – 1,00 za każdą godzinę x ilość dni obecnych w miesiącu
  • 08:00 – 13:00 – bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu
  • 13:00 – 17:00 – 1,00 zł za każdą godzinę

 Stawka żywieniowa wynosi:

  • 7,5 zł. x ilość dni w miesiącu

Opłatę za przedszkole rodzice uiszczają do 15 każdego miesiąca na dwa konta bankowe.

Dzieci spełniające roczne przygotowanie przedszkolne  (rocznik 2011) zostają zwolnione z opłaty za pobyt w placówce – podstawa prawna : UCHWAŁA NR XXXIX/679/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka  w Przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.