W naszym przedszkolu  odbywają się następujące zajęcia dodatkowe:

  • Rytmika
  • Język angielski
  • Zajęcia logopedyczne (indywidualnie)
  • Zajęcia z psychologiem (indywidualnie)
  • Piłka nożna
  • Animation Dance

Ponadto przedszkole oferuje dzieciom liczne atrakcje w ramach dodatkowo realizowanych inicjatyw skorelowanych z rocznym planem pracy przedszkola i miesięcznymi planami grupowymi, o których na bieżąco informuje Rodziców w Kalendarium Miesiąca w holu przedszkola i na stronie internetowej .