6.09. Wyjście do lapidarium- grupa „Motyle”
Byliśmy na terenie lapidarium, gdzie zgromadzono różnorodne obiekty naturalne, jak i przetworzone kulturowo. Do tych pierwszych należą głazy narzutowe (eratyki) i fragmenty skał, a do drugich – różne elementy budynków, pomników, kamienie młyńskie, czy inne obiekty budowlane. To było świetne miejsce żeby dowiedzieć jak kamień był ważny w życiu człowieka.