Motyle w kwietniu pracowały między innymi metodą projektu badawczego. Tematy dzieci same wybierały wg swoich zainteresowań. Panie delikatnie inspirowały jak każdego dnia powinna wyglądać praca. Pojawiły się u nas takie tematy: PIŁKA x3, CZEKOLADA, PIES, WODA, LATO. Powstało wiele ciekawych prac, eksperymentów, map pojęciowych a nawet prezentacja multimedialna :)