26.09 Sprzątanie Świata
Jak przystało na przyjaciół przyrody wybraliśmy się na spacer w okolicy przedszkola by uporządkować nasz mały Świat.