U Delfinów nauka i zabawa idą w parze. Codziennie wykonujemy zadania edukacyjne w planie daltońskim, sposobami freblowskimi i metodą krakowską. Jednak równie ważna jest w naszej grupie swobodna i spontaniczna zabawa dzieci. W sytuacjach zabawowych rozwijane są umiejętności społeczne i kształtowane ważne cechy osobowości.