W środę 05.06.2019r. grupę Przyrodników odwiedził tata Martynki, aby przybliżyć informacje i ciekawostki o pszczołach. Dzieci zdobyły wiedzę na temat struktury społecznej i zachowania pszczół, produktów wytwarzanych ze zbieranego pyłku oraz ich walorów leczniczych. Tata Martynki zaprezentował strój pszczelarza oraz przyrządy służące do pracy w pasiece i pozyskiwania miodu. Każdy Przyrodnik miał okazje do założenia ochronnego kapelusza. Dzieci z zaangażowaniem i ciekawością uczestniczyły w zajęciach. Największym zainteresowaniem cieszyła się szklana kula z żywymi pszczółkami. Ogromne zaciekawienie wzbudził również model pszczoły. To była bardzo interesująca lekcja o pszczołach. Dziękujemy.